Spamdex - Spam Archive

Report spam

Send in your spam and get the offenders listed

Create a rule in outlook or simply forward the spam you receive to questions@spamdex.co.uk

Nieuwsbrief Zorg en Gezondheid - december 2015

Nieuwsflash

December 2015

> Vaarwel 2015, welkom 2016
> De erkenning van uw gezondheidszorgberoep: vanaf 1 januari bij Zorg en Gezondheid
> Resultaten over handhygiëne en voorschrift van geneesmiddelen in ziekenhuizen
> Vlaamse levensverwachting in Europese top
> 6 proeftuinen geselecteerd voor woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg
> Woonzorglijn publiceert jaarverslag 2014
> Campagne om problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners bespreekbaar te maken
> Jaarrapport bevolkingsonderzoeken naar kanker: gerichte acties voor een hoger bereik
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Vaarwel 2015, welkom 2016


Zorg en Gezondheid wenst u alvast leuke feestdagen toe en de allerbeste wensen voor 2016. Traditiegetrouw sluiten wij even de deuren tussen kerst en nieuwjaar: Zorg en Gezondheid zal gesloten zijn van maandag 28 december tot 4 januari. Daarna starten we het jaar met de lancering van een nieuwe website.
 

De erkenning van uw gezondheidszorgberoep: vanaf 1 januari bij Zorg en Gezondheid


Voor bepaalde beroepen in de gezondheidszorg, hebt u in België een erkenning en een visum nodig. Het gaat over artsen en tandartsen, kinesitherapeuten, verpleeg- en zorgkundigen, ziekenhuisapothekers, vroedvrouwen en paramedische beroepen zoals diëtist, ergotherapeut of audioloog. Vanaf 1 januari 2016 vraagt u de erkenning voor die beroepen online aan bij Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid. Voor elk beroep zijn er verschillende bewijsstukken die u moet indienen. Het visum blijft een federale bevoegdheid, maar in de meeste gevallen hoeft u dat niet zelf aan te vragen.

>>> Meer info

Resultaten over handhygiëne en voorschrift van geneesmiddelen in ziekenhuizen

Op de website zorgkwaliteit.be staan 2 nieuwe resultaten van kwaliteitsmetingen in ziekenhuizen: de mate waarin het ziekenhuis voldoet aan de voorwaarden qua handhygiëne en de mate dat in het ziekenhuis voorschriften voor geneesmiddelen volledig zijn ingevuld. Het zijn indicatoren van het zogenaamde “ziekenhuisbrede” domein.

>>> Naar zorgkwaliteit.be

Vlaamse levensverwachting in Europese top
 

Vlaanderen bevindt zich in de Europese Unie op de 5de plaats wat betreft levensverwachting. We sterven gemiddeld op latere leeftijd dan in de meeste andere landen. Dat geldt vooral voor vrouwen: enkel Italiaanse, Spaanse en Franse vrouwen doen beter. Mannen doen het met een 11de plaats op 28 wat minder goed.

>>> Meer info

6 proeftuinen geselecteerd voor woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg
 

Op 30 juni 2015 lanceerde de Vlaamse Overheid de oproep voor het indienen van proeftuinen woonzorg in de geestelijke gezondheidszorg om ervaring op te doen met flexibele woonzorgvormen voor chronische psychiatrische patiënten. Belangrijkste doelstelling van deze projectoproep is te komen tot een aangepaste woonomgeving en betere zorg op maat, met focus op herstelgericht werken, maximale empowerment van de bewoners, inzet van mantelzorg en integratie in de woonbuurt en de plaatselijke gemeente. 6 projecten zijn nu geselecteerd.

>>> Lees meer

Woonzorglijn publiceert jaarverslag 2014
 

De Woonzorglijn kreeg in 2014 2.152 oproepen. Dat zijn er iets minder dan in 2013. De Woonzorglijn geeft informatie en behandelt klachten. Meer dan 93% van wie contact opneemt vraagt informatie, 5% formuleert één of meerdere klachten en in iets minder dan 2% gaat het over een mededeling. Het totaal aantal klachtenmeldingen neemt na een daling in 2013 licht toe. Het aantal gegronde klachten neemt licht af. Het blijft belangrijk om deze aantallen af te zetten tegenover het totaal aantal bewoners van een woonzorgcentrum: op 31 december 2014 waren er 74.586 woongelegenheden die bijna voor 100% bezet zijn.

>>> Meer info

Campagne om problemen tussen jongeren, ouders en hulpverleners bespreekbaar te maken 


Jongeren en ouders in de jeugdhulp kunnen soms het gevoel hebben dat ze niet langer op één lijn zitten met hun hulpverlener(s). Sociaal Incapabele Michiel, bekend van De Ideale Wereld, maakt hen graag duidelijk hoe ze dan verder kunnen.

>>> Lees meer

Jaarrapport bevolkingsonderzoeken naar kanker: gerichte acties voor een hoger bereik
 

Het Centrum voor Kankeropsporing stelde de cijfers voor (2013 en 2014) over de bevolkingsonderzoeken borst-, baarmoederhals,- en dikkedarmkanker. De bevolkingsonderzoeken bieden de beste kans om kankers vroegtijdig te vinden en zo de kans op overleving te vergroten. “Via gerichte acties willen we daarom nog meer mensen bereiken”, zegt minister Jo Vandeurzen.

>>> Meer info
// © 2014 Agentschap Zorg en Gezondheid
U ontvangt deze e-mail omdat u zich inschreef op de 'nieuwsbrief voor burgers' van het Agentschap Zorg en Gezondheid.
Geen berichten meer ontvangen?

//////////////////////////////////////////////////////////////////// 


This email was sent to
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Agentschap Zorg en Gezondheid · Koning Albert II laan 35 bus 33 · Brussel 1030 · Belgium


---------------------------

All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved. The Spam Archive website contains material for general information purposes only. It has been written for the purpose of providing information and historical reference containing in the main instances of business or commercial spam.

Many of the messages in Spamdex's archive contain forged headers in one form or another. The fact that an email claims to have come from one email address or another does not mean it actually originated at that address! Please use spamdex responsibly.


Yes YOU! Get INVOLVED - Send in your spam and report offenders

Create a rule in outlook or simply forward the junk email you receive to questions@spamdex.co.uk | See contributors

Google + Spam 2010- 2017 Spamdex - The Spam Archive for the internet. unsolicited electric messages (spam) archived for posterity. Link to us and help promote Spamdex as a means of forcing Spammers to re-think the amount of spam they send us.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records index for all time

Please contact us with any comments or questions at questions@spamdex.co.uk. Spam Archive is a non-profit library of thousands of spam email messages sent to a single email address. A number of far-sighted people have been saving all their spam and have put it online. This is a valuable resource for anyone writing Bayesian filters. The Spam Archive is building a digital library of Internet spam. Your use of the Archive is subject to the Archive's Terms of Use. All emails viewed are copyright of the respected companies or corporations. Thanks to Benedict Sykes for assisting with tech problems and Google Indexing, ta Ben.

Our inspiration is the "Internet Archive" USA. "Libraries exist to preserve society's cultural artefacts and to provide access to them. If libraries are to continue to foster education and scholarship in this era of digital technology, it's essential for them to extend those functions into the digital world." This is our library of unsolicited emails from around the world. See https://archive.org. Spamdex is in no way associated though. Supporters and members of http://spam.abuse.net Helping rid the internet of spam, one email at a time. Working with Inernet Aware to improve user knowlegde on keeping safe online. Many thanks to all our supporters including Vanilla Circus for providing SEO advice and other content syndication help | Link to us | Terms | Privacy | Cookies | Complaints | Copyright | Spam emails / ICO | Spam images | Sitemap | All hosting and cloud migration by Cloudworks.

Important: Users take note, this is Spamdex - The Spam Archive for the internet. Some of the pages indexed could contain offensive language or contain fraudulent offers. If an offer looks too good to be true it probably is! Please tread, carefully, all of the links should be fine. Clicking I agree means you agree to our terms and conditions. We cannot be held responsible etc etc.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records

The Glass House | London | SW19 8AE |
Spamdex is a digital archive of unsolicited electronic mail 4.9 out of 5 based on reviews
Spamdex - The Spam Archive Located in London, SW19 8AE. Phone: 08000 0514541.