Spamdex - Spam Archive

Report spam

Send in your spam and get the offenders listed

Create a rule in outlook or simply forward the spam you receive to questions@spamdex.co.uk

Pilootproject test BelRAI-screener, en ander nieuws van Zorg en Gezondheid

Nieuw deze maand: lancering pilootproject BelRAI-screener
Lees deze nieuwsbrief in je browser

Lancering pilootproject BelRai-screener

De Vlaamse Regering werkt aan een unieke schaal voor het beoordelen van zorgbehoevendheid: de BelRAI-screener. De BelRAI-screener is een soort vragenlijst om te beoordelen wat iemand wel en niet meer kan en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Een pilootproject in Dendermonde moet uittesten of alle voorwaarden vervuld zijn om dit instrument in te voeren in de zorgverzekering, de thuiszorg en de woonzorgcentra. Deze proefregio bestaat uit Dendermonde, Berlare, Buggenhout, Lebbeke en Zele. Het project zal minstens een jaar proefdraaien.

Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg beveelt BelRai ook aan voor de beoordeling van patiënten in de revalidatie. Het is de ambitie om met BelAI in zoveel mogelijk sectoren dezelfde manier van beoordeling te gebruiken.

Afgelopen maand is ook het decreet Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd door de Vlaamse regering. Het decreet zal nu worden voorgelegd aan het Vlaams Parlement. Dit decreet verankert de eerste fase van de Vlaamse Sociale Bescherming door er de zorgverzekering, de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden en het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap in op te nemen. De unieke beoordeling met BelRAI zal op termijn een van de pijlers van de Vlaamse Sociale Bescherming worden.

Campagnes over valpreventie en vaccinatie

April trapt traditioneel een paar campagnes op gang over preventieve gezondheidszorg.

De week van de valpreventie (18-24 april) wil opnieuw de aandacht vestigen op de invloed van medicatie op het valrisico. De slogan luidt 'Van slaappillen kan je vallen. Praat erover met je arts of apotheker’.

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen stelt heel wat sensibiliserende materialen en activiteiten ter beschikking en heeft een nieuw sensibilisatiefilmpje ‘Van slaappillen kan je vallen’. Ook dit jaar reikt het expertisecentrum de ‘Award Week van de Valpreventie’ uit aan een organisatie, gemeente,... met een origineel idee om de Week van de Valpreventie in de kijker te zetten. Registreer uw actie voor 6 mei 2016.

De Europese Vaccinatieweek loopt van 24 tot 30 april en focust opnieuw op de strijd tegen mazelen. Ben je tussen 20 en 45 jaar, dan is de kans groot dat je niet (voldoende) bent gevaccineerd en de ziekte nooit hebt doorgemaakt. 2 vaccinaties bieden levenslange bescherming. Tot eind 2016 zijn die vaccins gratis bij de huisarts of arbeidsgeneeskundige dienst.
Er komen 10 extra PET-scanners in de ziekenhuizen in Vlaanderen. PET-scanners laten na inspuiting van radioactieve tracers toe om vorming van kankerweefsel te visualiseren.

Beknopt

>> Er komt een herziening van het subsidiëringssysteem voor de infrastructuur van de residentiële ouderensector. Het komt erop neer dat nieuwe en vernieuwde woonzorgcentra in de toekomst in aanmerking komen voor een infrastructuurforfait van 5 euro per dag per woongelegenheid.

>> Zilverwijzer in woonzorgcentra wil de geestelijke gezondheid van bewoners in woonzorgcentra bevorderen. Het is een methodiek die werd ontwikkeld door het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ).

>> Vanaf 9 april 2016 mag een verpleegkundige vaccinaties toedienen aan de patiënt zonder dat de aanwezigheid van de arts hierbij verplicht is. De beslissing om te vaccineren blijft wel bij de arts.

>> Geneesheer-specialisten die erkend zijn in de psychiatrie en die een specifieke opleiding in de forensische psychiatrie volgen, komen in aanmerking voor erkenning van een nieuwe bijzondere beroepsbekwaamheid.

>> Voorlopige erkenningen farmaceutisch-technisch assistent en diëtist stoppen op 31 augustus.

>>  Sinds 1 april is een nieuwe aanvraagprocedure gestart voor een Persoonsvolgend Budget voor meerderjarigen met een handicap.
Zorgnet-Icuro organiseert op 26 & 27 mei 2016 het congres Open Minds over de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg. 
2016 Agentschap Zorg en Gezondheid.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich inschreef op de 'nieuwsbrief voor professionelen' van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ons e-mailadres:
Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II laan 35 bus 33
Brussel 1030
Belgium

Add us to your address book


Deze mails niet meer krijgen?
Verander je inschrijving of schrijf je uit


---------------------------

All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved. The Spam Archive website contains material for general information purposes only. It has been written for the purpose of providing information and historical reference containing in the main instances of business or commercial spam.

Many of the messages in Spamdex's archive contain forged headers in one form or another. The fact that an email claims to have come from one email address or another does not mean it actually originated at that address! Please use spamdex responsibly.


Yes YOU! Get INVOLVED - Send in your spam and report offenders

Create a rule in outlook or simply forward the junk email you receive to questions@spamdex.co.uk | See contributors

Google + Spam 2010- 2017 Spamdex - The Spam Archive for the internet. unsolicited electric messages (spam) archived for posterity. Link to us and help promote Spamdex as a means of forcing Spammers to re-think the amount of spam they send us.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records index for all time

Please contact us with any comments or questions at questions@spamdex.co.uk. Spam Archive is a non-profit library of thousands of spam email messages sent to a single email address. A number of far-sighted people have been saving all their spam and have put it online. This is a valuable resource for anyone writing Bayesian filters. The Spam Archive is building a digital library of Internet spam. Your use of the Archive is subject to the Archive's Terms of Use. All emails viewed are copyright of the respected companies or corporations. Thanks to Benedict Sykes for assisting with tech problems and Google Indexing, ta Ben.

Our inspiration is the "Internet Archive" USA. "Libraries exist to preserve society's cultural artefacts and to provide access to them. If libraries are to continue to foster education and scholarship in this era of digital technology, it's essential for them to extend those functions into the digital world." This is our library of unsolicited emails from around the world. See https://archive.org. Spamdex is in no way associated though. Supporters and members of http://spam.abuse.net Helping rid the internet of spam, one email at a time. Working with Inernet Aware to improve user knowlegde on keeping safe online. Many thanks to all our supporters including Vanilla Circus for providing SEO advice and other content syndication help | Link to us | Terms | Privacy | Cookies | Complaints | Copyright | Spam emails / ICO | Spam images | Sitemap | All hosting and cloud migration by Cloudworks.

Important: Users take note, this is Spamdex - The Spam Archive for the internet. Some of the pages indexed could contain offensive language or contain fraudulent offers. If an offer looks too good to be true it probably is! Please tread, carefully, all of the links should be fine. Clicking I agree means you agree to our terms and conditions. We cannot be held responsible etc etc.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records

The Glass House | London | SW19 8AE |
Spamdex is a digital archive of unsolicited electronic mail 4.9 out of 5 based on reviews
Spamdex - The Spam Archive Located in London, SW19 8AE. Phone: 08000 0514541.