Spamdex - Spam Archive

Report spam

Send in your spam and get the offenders listed

Create a rule in outlook or simply forward the spam you receive to questions@spamdex.co.uk

Nieuwste cijfers over sterfte en doodsoorzaken, en ander nieuws van Zorg en Gezondheid

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden
Lees deze nieuwsbrief in je browser

We worden 2 jaar ouder dan 10 jaar geleden

De levensverwachting in Vlaanderen blijft stijgen. Dat blijkt uit de officiële en meest recente (2014) sterftecijfers van Zorg en Gezondheid. Op 10 jaar tijd is de levensverwachting met 2 jaar toegenomen, tot 79,8 jaar voor mannen en 84,3 jaar voor vrouwen. Dat is vooral te danken aan een steeds kleiner wordend risico om op jongere leeftijd te sterven aan hart- en vaatziektes of aan kanker.

Dr. Anne Kongs van Zorg en Gezondheid: “We zien een daling van de sterfte door hart- en vaatziektes, door kanker en ook door ziekten van het ademhalingsstelsel. Dit betekent dat je risico om hieraan te sterven op relatief jonge leeftijd, afneemt. We zien wel een stijging van overlijdens door psychische en neurologische aandoeningen zoals dementie. Dat is een symptoom van de vergrijzing.”

Op middelbare leeftijd (45-75 jaar) duiken longkanker en borstkanker op als belangrijkste doodsoorzaken. Longkanker als doodsoorzaak komt vooral veel voor bij mannen, en daalt daar wel, maar blijft toenemen bij vrouwen. Bij de vrouwen heeft longkanker borstkanker voorbij gestoken in een aantal leeftijdscategorieën. De hoge longkankercijfers zijn het gevolg van het rookgedrag van de naoorlogse generatie. Mannen hebben veel gerookt en ook steeds meer vrouwen begonnen te roken.

Vlaanderen scoort ook goed binnen Europa met een lage “mogelijks vermijdbare sterfte”. De cijfers wijzen zowel op een goede preventie als op behoorlijke hulpverlening. Het aantal zelfdodingen in Vlaanderen blijft te hoog, maar zit globaal wel in dalende lijn.

>> Verder lezen
 

Kwaliteit in de ouderenzorg: reacties Zorg en gezondheid en minister Vandeurzen

De afgelopen weken verschenen er heel wat berichten in de media over de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening in de woonzorgcentra. 

Vlaams minister Jo Vandeurzen greep de studiedag van Zorgnet-Icuro op 20 september aan om te pleiten voor transparantie, deugdelijk bestuur en een risicogestuurde Zorginspectie in de ouderenzorg. De Vlaamse overheid zal werk maken van de opstart van een project ‘ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra’, naast vele andere initiatieven.

Naar aanleiding van berichtgeving dat wie klachten heeft over een woonzorgcentrum, in de kou blijft staan, stuurden Zorg en Gezondheid en Zorginspectie deze reactie.
- 26 en 28 september: Toetsingsavonden conferentie 'Reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen'
- 28 sept, 6 en 10 oktober: regionale toetsingsmomenten gezondheidsconferentie preventie
- 3, 10 en 26 oktober: Studieavonden "goed bestuur"
Eind september krijgen ongeveer 6.200 mensen met een handicap hun eerste basisondersteuningsbudget van 300 euro per maand
 

Beknopt

>> De attractiviteitspremie voor verpleegkundigen met een bijzondere beroepstitel of -bekwaamheid in de ouderenzorg en de categorale ziekenhuizen, is opgeschort sinds 2 september

>> Alleen artsen en erkende klinisch psychologen en klinisch orthopedagogen mogen de disciplines klinische psychologie en de klinische orthopedagogiek uitoefenen. De erkenningsnormen voor die erkenningen moeten nog door de federale overheid uitgevaardigd worden.

>> Om mensen met zeldzame ziekten zo optimaal mogelijk te kunnen begeleiden en behandelen, komt er in 2017 één Vlaams netwerk voor zeldzame ziekten. Als eerste fase hebben de 4 Vlaamse universitaire ziekenhuizen een erkenning gekregen van de ‘functies zeldzame ziekten’.

>> Een nieuwe sensibiliseringcampagne wil ouders bewustmaken van de voorbeeldrol die ze (kunnen) hebben voor hun kinderen als het gaat om gezond eten en voldoende bewegen.

>> Flanders' Care doet een projectoproep onlinehulp voor welzijn en gezondheid. Er is 80.000 euro vrijgemaakt voor projecten.

>> De zelfhulpcursus Think Life, een online zelfhulpcursus voor het omgaan met zelfmoordgedachten, is een nieuwe tool die wetenschappelijk onderzocht werd door het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP).
2016 Agentschap Zorg en Gezondheid.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich inschreef op de 'nieuwsbrief voor professionelen' van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Ons e-mailadres:
Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II laan 35 bus 33
Brussel 1030
Belgium

Add us to your address book


Deze mails niet meer krijgen?
Verander je inschrijving of schrijf je uit


---------------------------

All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved. The Spam Archive website contains material for general information purposes only. It has been written for the purpose of providing information and historical reference containing in the main instances of business or commercial spam.

Many of the messages in Spamdex's archive contain forged headers in one form or another. The fact that an email claims to have come from one email address or another does not mean it actually originated at that address! Please use spamdex responsibly.


Yes YOU! Get INVOLVED - Send in your spam and report offenders

Create a rule in outlook or simply forward the junk email you receive to questions@spamdex.co.uk | See contributors

Google + Spam 2010- 2017 Spamdex - The Spam Archive for the internet. unsolicited electric messages (spam) archived for posterity. Link to us and help promote Spamdex as a means of forcing Spammers to re-think the amount of spam they send us.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records index for all time

Please contact us with any comments or questions at questions@spamdex.co.uk. Spam Archive is a non-profit library of thousands of spam email messages sent to a single email address. A number of far-sighted people have been saving all their spam and have put it online. This is a valuable resource for anyone writing Bayesian filters. The Spam Archive is building a digital library of Internet spam. Your use of the Archive is subject to the Archive's Terms of Use. All emails viewed are copyright of the respected companies or corporations. Thanks to Benedict Sykes for assisting with tech problems and Google Indexing, ta Ben.

Our inspiration is the "Internet Archive" USA. "Libraries exist to preserve society's cultural artefacts and to provide access to them. If libraries are to continue to foster education and scholarship in this era of digital technology, it's essential for them to extend those functions into the digital world." This is our library of unsolicited emails from around the world. See https://archive.org. Spamdex is in no way associated though. Supporters and members of http://spam.abuse.net Helping rid the internet of spam, one email at a time. Working with Inernet Aware to improve user knowlegde on keeping safe online. Many thanks to all our supporters including Vanilla Circus for providing SEO advice and other content syndication help | Link to us | Terms | Privacy | Cookies | Complaints | Copyright | Spam emails / ICO | Spam images | Sitemap | All hosting and cloud migration by Cloudworks.

Important: Users take note, this is Spamdex - The Spam Archive for the internet. Some of the pages indexed could contain offensive language or contain fraudulent offers. If an offer looks too good to be true it probably is! Please tread, carefully, all of the links should be fine. Clicking I agree means you agree to our terms and conditions. We cannot be held responsible etc etc.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records

The Glass House | London | SW19 8AE |
Spamdex is a digital archive of unsolicited electronic mail 4.9 out of 5 based on reviews
Spamdex - The Spam Archive Located in London, SW19 8AE. Phone: 08000 0514541.