Spamdex - Spam Archive

Report spam

Send in your spam and get the offenders listed

Create a rule in outlook or simply forward the spam you receive to questions@spamdex.co.uk

Wat is er nieuw bij Zorg en Gezondheid?

Lees deze nieuwsbrief in je browser

Nieuwe campagne over de Vlaamse sociale bescherming


Zorg en Gezondheid heeft een nieuwe informatiecampagne gelanceerd die uitlegt wat de Vlaamse sociale bescherming doet en waarom iedereen daarvoor een zorgpremie betaalt. De slogan luidt: Zorgen voor elkaar, da’s toch normaal?

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: “De Vlaamse sociale bescherming draait rond solidariteit. Dat tonen we met deze campagne. Mensen hebben het recht te weten wat er gebeurt met de zorgpremie. Dat is geen extra belasting die naar de Vlaams schatkist vloeit. Nee, elke zorgpremie wordt vandaag gebruikt om maandelijkse zorgbudgetten te geven aan mensen die langdurig en veel zorg nodig hebben. Met onze Vlaamse sociale bescherming bouwen we zo een extra laag bovenop de federale sociale zekerheid voor iedereen in Vlaanderen. De komende jaren zal die nog uitbreiden met nieuwe diensten, zoals tegemoetkomingen voor mobiliteitshulpmiddelen.”

De campagne over de Vlaamse sociale bescherming loopt van 16 februari tot 4 maart. Dat is de periode waarin de meeste mensen een brief van hun zorgkas krijgen met de vraag om hun zorgpremie te betalen. Bij die brief zal een folder zitten met uitleg over de Vlaamse sociale bescherming. Tegelijkertijd speelt er een TV-spot op de zenders Eén, Canvas, Vier en VTM en Vitaya. De zorgkassen en ziekenfondsen zullen de campagne versterken via hun eigen kanalen. Ook op facebook en andere sociale media zal de campagne te zien zijn.

>> Naar de nieuwe website over de Vlaamse sociale bescherming

Nieuw decreet biedt werk- en zorgtrajecten voor cliënten geestelijke gezondheidszorg

Op 1 juli treedt een decreet in werking over werk- en zorgtrajecten voor mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek. Het decreet voorziet activeringstrajecten en een aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA).

Bij de activeringstrajecten gaat het om kortstondige werk- en zorgtrajecten van maximaal 18 maanden om mensen met een medische, mentale, psychische, psychiatrische en/of sociale problematiek (MMPPS) een duwtje in de rug te geven, op weg naar betaald werk. Een casemanager Zorg en een casemanager Werk tekenen het traject uit samen met de cliënt. Een netwerk van dienstverleners voert het dan uit.

Bij het aanbod van arbeidsmatige activiteiten (AMA) draait het om onbetaalde bezigheid voor mensen met een MMPPS-problematiek. Op het terrein wordt dit wel eens "arbeidszorg" genoemd. AMA is bedoeld voor mensen tussen 18 en 65 jaar voor wie betaalde arbeid momenteel niet mogelijk is. Deelnemers aan AMA worden begeleid door erkende begeleiders.

Onder meer de volgende voorzieningen kunnen een rol opnemen in deze trajecten:

- centrum geestelijke gezondheidszorg,
- initiatief voor beschut wonen,
- psychiatrisch ziekenhuis, 
- psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis,
- centrum voor psychosociale revalidatie voor volwassenen, 
- revalidatiecentrum verslavingszorg,
- centrum voor ambulante revalidatie
- dienst maatschappelijk werk van het ziekenfonds.

> Meer info op de website van VDAB
 
De gemiddelde dagprijs in een Vlaams woon-zorgcentrum in 2017. We deden een tweede meting van alle dagprijzen en een evaluatie van de prijsmonitoring en -controle

>> Dagprijzen in woonzorgcentra
 

Beknopt


>> Van 23 tot en met 29 april 2018 vindt de 7de Week van de Valpreventie plaats, met als thema ‘Blijf in beweging, doe het veilig!’. Organisaties kunnen zich inschrijven voor een bezoek van de "Vliegende Reporters" en voor  de "Award Week van de Valpreventie".

>>  Maximaal tien woonzorgcentra kunnen deelnemen aan de lerende gemeenschap “ethisch verantwoorde zorg in woonzorgcentra. Met die oproep willen we ondersteuning bieden aan ouderenzorgvoorzieningen die zorgethiek willen uitbouwen of versterken. 

>> In maart start een nieuwe editie van de de campagne “ik ga ervoor”. Het doel van deze campagne is om meer mensen te motiveren om te kiezen voor job in de zorg. Wie de campagne wil steunen of op de hoogte wil blijven, kan zich hier inschrijven.
- 23 februari 2018: Symposium over permanente vorming en kwaliteitscontrole voor de verschillende gezondheidszorgberoepen

- 10 en 15 maartinfosessie over de stand van zaken over het reorganisatieprogramma eerstelijnszorg en een voorstelling van 2 pilootprojecten én enkele andere zones met een interessante aanpak. 

-  20 maart: trefmoment rond voedselverlies in de welzijns- en zorgsector. Meer informatie en inschrijven.

- Maart: actiemaand dikkedarmkanker
 
2018 Agentschap Zorg en Gezondheid.
U ontvangt deze e-mail omdat u zich inschreef op de nieuwsbrief van Zorg en Gezondheid.

Ons e-mailadres:
Agentschap Zorg en Gezondheid
Koning Albert II laan 35 bus 33
Brussel 1030
Belgium

Add us to your address book


Deze mails niet meer krijgen?
Verander je inschrijving of schrijf je uit


---------------------------

All titles, content, publisher names, trademarks, artwork, and associated imagery are trademarks and/or copyright material of their respective owners. All rights reserved. The Spam Archive website contains material for general information purposes only. It has been written for the purpose of providing information and historical reference containing in the main instances of business or commercial spam.

Many of the messages in Spamdex's archive contain forged headers in one form or another. The fact that an email claims to have come from one email address or another does not mean it actually originated at that address! Please use spamdex responsibly.


Yes YOU! Get INVOLVED - Send in your spam and report offenders

Create a rule in outlook or simply forward the junk email you receive to questions@spamdex.co.uk | See contributors

Google + Spam 2010- 2017 Spamdex - The Spam Archive for the internet. unsolicited electric messages (spam) archived for posterity. Link to us and help promote Spamdex as a means of forcing Spammers to re-think the amount of spam they send us.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records index for all time

Please contact us with any comments or questions at questions@spamdex.co.uk. Spam Archive is a non-profit library of thousands of spam email messages sent to a single email address. A number of far-sighted people have been saving all their spam and have put it online. This is a valuable resource for anyone writing Bayesian filters. The Spam Archive is building a digital library of Internet spam. Your use of the Archive is subject to the Archive's Terms of Use. All emails viewed are copyright of the respected companies or corporations. Thanks to Benedict Sykes for assisting with tech problems and Google Indexing, ta Ben.

Our inspiration is the "Internet Archive" USA. "Libraries exist to preserve society's cultural artefacts and to provide access to them. If libraries are to continue to foster education and scholarship in this era of digital technology, it's essential for them to extend those functions into the digital world." This is our library of unsolicited emails from around the world. See https://archive.org. Spamdex is in no way associated though. Supporters and members of http://spam.abuse.net Helping rid the internet of spam, one email at a time. Working with Inernet Aware to improve user knowlegde on keeping safe online. Many thanks to all our supporters including Vanilla Circus for providing SEO advice and other content syndication help | Link to us | Terms | Privacy | Cookies | Complaints | Copyright | Spam emails / ICO | Spam images | Sitemap | All hosting and cloud migration by Cloudworks.

Important: Users take note, this is Spamdex - The Spam Archive for the internet. Some of the pages indexed could contain offensive language or contain fraudulent offers. If an offer looks too good to be true it probably is! Please tread, carefully, all of the links should be fine. Clicking I agree means you agree to our terms and conditions. We cannot be held responsible etc etc.

The Spam Archive - Chronicling spam emails into readable web records

The Glass House | London | SW19 8AE |
Spamdex is a digital archive of unsolicited electronic mail 4.9 out of 5 based on reviews
Spamdex - The Spam Archive Located in London, SW19 8AE. Phone: 08000 0514541.